Stijgende ozb maar dalende huizenprijzen; hoe zit dat?

Stijgende ozb maar dalende huizenprijzen; hoe zit dat?

De verklaring is vrij eenvoudig. Je hoeft geen grote cynicus te zijn om te constateren dat de ozb wellicht in naam nog iets te maken heeft te maken met de waarde van onroerende zaken, maar in de praktijk is verworden tot een inkomstenbron van gemeenten. En dat is vervelend voor alle burgers, die door de hogere ozb hun koopkracht (verder) zien dalen. Het is extra vervelend voor huiseigenaren die ook nog eens hun huis in waarde zien verminderen.

Hoeveel ozb betaal je dan?

Wat  je aan ozb betaalt is afhankelijk van de WOZ-waarde van je huis en van de gemeente waarin je woont. Hoewel het een vorm van belasting is, werkt het net even anders dan de inkomenstenbelasting. Daar werkt het immers zo dat je, als je meer gaat verdienen, ook meer inkomstenbelasting betaalt. Wat de ozb betreft, is het een ander verhaal. De rijksoverheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de ozb in alle gemeenten samen mag stijgen. Gemeenten willen hun opbrengsten gelijk houden, wat een stijging van de ozb-tarieven tot gevolg heeft bij dalende huizenprijzen.

Ook volgend jaar hoger

Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de ozb volgende jaar nog maar gemiddeld met 2,76 procent mag stijgen tegen dit jaar nog 3 procent. Omdat in 2012 de gemiddelde verhoging hoger uitviel dan 3 procent. Ik durf er wel een goede fles wijn op te zetten dat ook volgend jaar de ozb-stijging hoger uitvalt dan het toegestane gemiddelde. De Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een ander systeem van gemeentelijke heffingen waarbij de omvang van het huishouden bepalend is.

Extra gemeentelijke belasting

Wellicht is het nog beter dat Rijk en gemeenten tot reële afspraken komen over een onderlinge taakverdeling met een deugdelijke financiële uitwerking. Vorig jaar hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen weliswaar zogenaamde Bestuursafspraken gemaakt, maar grote kritiek van de gemeenten was dat ze er onvoldoende geld bij kregen. Of geef gemeenten de bevoegdheid tot extra belastingheffing, onder gelijktijdig schrappen van rijksbelastingen.

 

Toekomstmuziek? Ik ben bang van wel. Dus rest ons niets anders dan de verhoging van de ozb ook dit jaar morrend te betalen.

 

Gratis bezwaar
Gratis bezwaar

De gemeente betaalt onze kosten.

87% kans op succes
87% kans op succes

Onze expertise en werkwijze zorgt ervoor dat de meeste waarden met succes worden verlaagd.

Kennis en ervaring
Kennis en ervaring

Deskundige juristen en taxateurs staan tot uw beschikking.